POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości

Uznając zasadę, że jakość wytwarzanych produktów i usług jest decydującym czynnikiem trwałego powodzenia i osiągania optymalnych zysków, dążymy tylko do takich działań, które spełniają wymagania przepisów prawnych i oczekiwania Klienta. Wychodzimy z założenia, że bez odpowiedniej jakości nie jest możliwe zdobycie szacunku i uznania Klienta.

Jako cel strategiczny SCHRAG Polska stawia sobie dążenie do ciągłego wzrostu satysfakcji Klienta ze świadczonych usług oraz jakości oferowanych produktów.

Mając na uwadze, że ciągły wzrost satysfakcji Klientów z jakości oferowanych wyrobów i usług jest warunkiem trwałego powodzenia, SCHRAG Polska włącza się w implementację tej strategii realizując następujące cele:

  • Zagwarantowanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów,
  • Innowacyjność i ciągłe doskonalenie realizowanych wyrobów i procesów,
  • Zwiększanie poziomu zadowolenia Klientów,
  • Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników.

Realizacja wyznaczonych celów jest możliwa poprzez:

  • Dokładne rozpoznawanie wymagań Klienta oraz budowanie wzajemnego zaufania w kontaktach z nim poprzez ścisłą współpracę w ramach realizowanych wyrobów,
  • Indywidualny projekt konstrukcyjny w celu zapewnienia najlepszego, najbardziej ekonomicznego rozwiązania dostosowanego do potrzeb Klienta,
  • Staranny dobór dostawców i podwykonawców spełniających wymagania naszej firmy w zakresie realizacji dostaw wysokiej jakości materiałów oraz świadczonych usług,
  • Redukcję kosztów oraz ciągłe doskonalenie naszej pracy poprzez wdrażanie usprawnień i optymalizacje procesów,
  • Systematyczne szkolenia naszych pracowników oraz kreowanie metod motywujących, dzięki czemu możliwe jest budowanie świadomego i zaangażowanego zespołu o wysokich kwalifikacjach,
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 1090.

Kierownictwo SCHRAG Polska zapewnia środki i podejmuje działania aby niniejsza Polityka Jakości była znana, rozumiana i realizowana przez wszystkich pracowników oraz udostępniania wszystkim zainteresowanym stronom.