MALOWANIE PROSZKOWE

Powłoki ochronne

W nowoczesnym budownictwie oprócz funkcjonalności duży nacisk jest kładziony również na efekt dekoracyjny. Jednym z możliwych  rozwiązań są elewacje z kaset lub paneli stalowych, oraz obróbki blacharskie. Można je wykonać z blachy stalowej lub aluminiowej które już są powlekane najczęściej powłoką PE w procesie „mokrym”, lub gotowe elementy można poddać procesowi  malowania proszkowego.

Jest to obecnie jedna z najbardziej ekologicznych technologii. Nie emituję do środowiska min.: rozpuszczalników. 

Niebieska kaseta elewacyjna Schrag Polska.

Elementami najczęściej malowanymi proszkowo są elewacje i obróbki blacharskie. Dzięki tej technologi możemy uzyskać jednolitą trwałą i gładką powierzchnię na całym elemencie po zakończeniu jego wytwarzania.

Malowanie proszkowe umożliwia również uzyskanie powłok ochronnych  na czynniki znajdujące w środowisku agresywnym tj.: klasy C3-C5.

W tym przypadku zabezpieczane są głównie płatwie i rygle dachowe.

Profil Z, profil C malowane proszkowo. Schrag Polska.

JAKOŚĆ

Nasze kształtowniki produkowane są z największą starannością

ECO TECHNOLOGIA

Stosowane przez nas technologia chroni środowisko

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Nasze kształtowniki odznaczają się wysoką odpornościa na środowisko C3-C5

Opis technologi malowania proszkowego

Malowanie proszkowe jest metodą nakładania farby na powierzchnie metalowe lub przewodzące powierzchniowo. 

Proces malowania składa się z trzech etapów:

  • przygotowanie powierzchni
  • aplikacja farby
  • utwardzanie proszku

Przygotowanie powierzchni

Jest pierwszym etapem całego procesu. Ma bardzo duże znaczenie ponieważ od stanu powierzchni malowanego elementu jest uzależniony efekt końcowy.

Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona z tłuszczów, olejów, smarów, kurzu, innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność farby.

Zanieczyszczenia możemy usunąć mechanicznie lub chemicznie w komorach natryskowych lub wannach  w których znajduje się alkaliczny środek myjący.

Po usunięciu zanieczyszczeń elementy są myte wodą zwykłą oraz deminaralizowaną a następnie suszone.

Nakładanie farby proszkowej

Na tak przygotowaną powierzchnię nakłada się farbę proszkową.

Są dwie metody:

  • natrysk elektrostatyczny
  • natrysk elektrokinetyczny

Natrysk elektrostatyczny (metoda wysokonapięciowa) umożliwia większą kontrolę nakładanej warstwy. Cząsteczki proszku  podczas aplikacji są naładowane ujemnie, natomiast malowany przedmiot dodatnio. Wytworzone pole elektrostatyczne powoduję iż cząstki proszku przylegają do malowanej powierzchni. Do aplikacji wykorzystuje się pistolety natryskowe ręczne lub automatyczne. Podczas aplikacji proszek poddawany jest fluidyzacji (proces mieszania proszku z powietrzem) dzięki czemu możliwe jest jego nakładanie. 

Natrysk elektrokinetyczny (metoda „tribo”) w tym przypadku cząsteczki proszku są ładowane elektrostatycznie w wyniku tarcia pomiędzy cząstkami proszku, a wewnętrznymi ściankami urządzenia aplikującego. Transport proszku odbywa się dzięki sprężonemu powietrzu. Cząstki farby podczas kontaktu z malowaną powierzchnią przylegają do niej. W tej technologi bardzo duży wpływ na efekt końcowy mają warunki panujące w malarni.

Utwardzanie farby proszkowej

Ostatnim etapem malowania proszkowego jest utwardzanie (polimeryzacja) farby pod wpływem wysokiej temperatury ok. 200oC w specjalnych piecach. Piece do polimeryzacji farb proszkowych umożliwiają ciągły obieg gorącego powietrza dzięki czemu proszek ulega stopieniu a na malowanej powierzchni tworzy się jednolita i gładka powierzchnia.
Malowanie proszkowe kształtowników zimnogiętych, kaset i paneli elewacyjnych, profili Z i profili C.