СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ

CSR (Корпоративна соціальна відповідальність)

CSR– або інакше соціальна відповідальність бізнесу – це ідея, яка з’явилася кілька десятиліть тому і з часом стала все більш відомою.

Спочатку вона асоціювалася переважно з діяльністю великих корпорацій та їхнім впливом на моделювання стилю життя суспільства.

Що ж таке CSR?

Відповідно до цієї філософії, компанії повинні нести відповідальність за свою політику та її вплив на клієнтів, постачальників, працівників, навколишнє середовище та місцеву громаду. Не має значення, чи це велика корпорація, чи невеликий сімейний бізнес. Компанії, що працюють за принципами CSR, позитивно сприймаються як більш людяні, а не просто орієнтовані на чистий прибуток.

Такі дії підвищують цінність компанії за рахунок:

 • створення команд, мотивованих довірою та відданістю справі
 • підвищення якості послуг що надаються та продуктів, що виробляються
 • зменшення операційних витрат
 • зміцнення зв’язків між брендом і клієнтом
 • збільшення прибутків

Стратегія CSR також дає іміджеві переваги. Вони вселяють довіру, створюють позитивний імідж підприємства, яке ставить собі за мету не тільки продажу і прибуток, але і благополуччя людей. Соціально відповідальний бізнес звертає увагу на людей не тільки в своєму найближчому оточенні, а й на навколишнє середовище і світ, в якому він функціонує.

KDrzewo na dłoni. CSR Schrag Polska.

Зараз ми живемо у світі, у якому свідомість суспільства змінюється дуже швидко. Це пов’язано з рівнем освіти та доступом до нових технологій, які полегшують нам роботу. Люди все більше уваги приділяють не лише фінансовим вигодам, але й навколишньому середовищу, відносинам між людьми.

Довгострокова перспектива CSR окупається.

 Ось кілька аспектів:

 • Інвестори та кредитори більше зацікавлені у співпраці з відповідальними компаніями, які, окрім хороших фінансових показників, мають прозоре управління та добрі стосунки з місцевою владою та громадою. Багато підприємців ставлять фінансову довіру в залежність від соціальної довіри і соціальної репутації.
 • Все більше споживачів та зацікавлених сторін роблять акцент на лояльність у бізнесі – зростаюча соціальна свідомість клієнтів призводить до того, що при прийнятті рішення про придбання продукції тієї чи іншої компанії вони керуються довірою до компанії та її іміджем. Екологічність продуктів або послуг також стає все більш важливою.
 • Налагоджені відносини з місцевою владою – компанії, які беруть активну участь у житті місцевої громади, налагоджують довгострокову співпрацю у сфері соціального інвестування. Це сприяє їх стабільній роботі та допомагає завоювати прихильність місцевих мешканців та місцевої влади.
 • Підвищення конкурентоспроможності – підвищення конкурентної переваги – ще один актив на користь застосування принципів CSR. Зокрема для польських підприємств реалізація цих принципів може мати суттєвий вплив на побудову позицій на світових ринках, де очікування відповідності стандартам відповідального бізнесу більш очевидні.
 • Підвищення рівня ділової культури в компанії – приймаючи виклики соціальної відповідальності, компанія підвищує свої стандарти поведінки щодо: працівників, клієнтів, постачальників. Ці зміни впливають на формування організаційної культури компанії, заснованої на довірі, відповідальності та прозорості для всіх зацікавлених сторін.
 • Формування позитивного іміджу компанії серед працівників – завдяки впровадженню CSR можна також мотивувати працівників не фінансовим способом. Етична поведінка, робота на благо місцевої громади, турбота про навколишнє середовище, імідж компанії в очах працівника покращуються. Працівники з більшою повагою ставляться до компанії та її керівництва, бачачи, що частина діяльності компанії спрямована на вирішення соціальних проблем, які є важливими і для них.
 • Залучення та утримання кращих працівників – коли поліпшується імідж компанії і зростає довіра до неї серед працівників, підвищується і привабливість компанії на ринку праці, що дозволяє залучати нових і затримувати кращих працівників.
Wiatrak na łące. CSR Schrag Polska.
Widok z góry zakładu produkcyjnego. CSR Schrag Polska.
Widok ziemi z kosmosu. CSR Schrag Polska.