Usługi inżynierskie

Podstawę naszych działań stanowią solidne obliczenia

Niezawodne obliczenia statyczne są bazą do podejmowania wszystkich dalszych decyzji. Dlatego też nasze portfolio usług obejmuje zarówno wymiarowanie wstępne, jak i dowody statyczne. Naszej ekspertyzie i kontroli podlegają wszystkie systemy płatwi dachowych, rygli ściennych, podstawy pod świetliki, dwuwarstwowe konstrukcje dachów i ścian, profile dystansowe dla otworów w konstrukcjach dwuwarstwowych dachów i ścian oraz połączeń materiałów łączonych.