Nota prawna

Odpowiedzialność za treści

SCHRAG Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 15
95-050 Konstantynów Łódzki
Tel: +48 42 211 37 20
Fax: +48 42 2113721
E-Mail: office@schrag.pl
Internet: www.schrag.pl


Zarząd

Mgr Inż. Tadeusz Zielke - Prezes Zarządu


Numer NIP

521-30-26-345


Rejestr Handlowy

KRS 0000101019
Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS 


Informacja o odpowiedzialności za treści

Wszelkie dane i treści zawarte na naszych stronach mają charakter informacyjny, nie mają charakteru wiążącego, w szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów prawa w tym przepisów kodeksu cywilnego. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały zebrane w dobrej wierze, z zachowaniem zasad należytej staranności i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Schrag Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że dane i informacje zawarte na niniejszej stronie mogą być niepełne, skrócone lub nieaktualne, co nie może być podstawą odpowiedzialności Schrag Polska Sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie treści lub danych uwidocznionych na stronie internetowej prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o powyższych okolicznościach.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona internetowa zawiera linki i odnośniki do zewnętrznych stron internetowych nad których treścią Schrag Polska nie sprawuje żadnej kontroli oraz za treść których nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków i odnośników, czyni to na własną odpowiedzialność. W przypadku powzięcia przez Państwa podejrzenia, iż strony internetowe co do których linki i odnośniki zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej, zawierają treści naruszające porządek prawny lub prawa osób trzecich lub których treści są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezwiązane z działalnością Schrag Polska Sp. z o.o., prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o powyższych okolicznościach.
 

Prawo autorskie

Treść niniejszych stron i podstron internetowych, jak również użyte oznaczenia i znaki graficzne podlegają ochronie prawno - autorskiej w szczególności ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) Zawartość strony internetowej, w tym pliki do pobrania, jest przeznaczona do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. Treści zawarte na niniejszej stronie nie mogą być wykorzystane (w tym reprodukowane, adaptowane, powielane) bez naszej pisemnej zgody. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawartość niniejszej strony nie naruszała praw osób trzecich – treści pochodzące od osób trzecich są wyraźnie oznaczone. Jeśli zauważą Państwo mimo to naruszenie praw autorskich, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o powyższych okolicznościach.

 

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony jest zazwyczaj możliwe bez podawania przez Państwa danych osobowych. Jeśli za pośrednictwem naszej strony pobierane są dane osobowe (takie jak nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to na zasadzie pełnej dobrowolności i jedynie w celu korzystania ze strony. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Zwracamy jednak uwagę, że jakakolwiek transmisja danych w Internecie (np. komunikacja przez e-mail) może wykazywać luki w jej zabezpieczeniach. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Za pośrednictwem naszej strony - na adresy podane w stopce redakcyjnej- nie wolno przesyłać jakichkolwiek treści stanowiących niezamówioną reklamę lub materiały informacyjne. Administrator strony zastrzega sobie prawo w przypadku otrzymania powyższych treści do potraktowania ich jako tak zwany spam i do podjęcia odpowiednich działań prawnych.


Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) SCHRAG Polska Sp. z o.o. (PDF)


Realizacja

VENTI Sp. J.

Senatorska 31,
93-192 Łódź, Polska
Tel.: + 48 42 639 89 02
Fax: + 48 42 630 61 24 
E-Mail: info@venti.com.pl
Internet: www.venti.pl