Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Schrag Polska Sp.z o.o.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych: Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schrag Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Przemysłowej 15, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty/ realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  Schrag Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Przemysłowa 15