Grupa

O nas

Grupa SCHRAG – rozwiązania dopasowane do rynku wymagają kompetencji

  • SCHRAG| Kształtowniki
  • SCHRAG| Fasady
  • SCHRAG| Usługi inżynierskie
  • SCHRAG| Metal na dachu

Firma SCHRAG posiada wieloletnią tradycję. Korzenie przedsiębiorstwa sięgają 1892 roku i pozostało ono do dziś przedsiębiorstwem rodzinnym zarządzanym przez piąte pokolenie.

Już  w  latach  60-tych  rozpoczęła  się  specjalizacja  w  dziedzinie  produkcji  i  zbytu  profili giętych  na  potrzeby budownictwa  stalowego i przemysłowego.  SCHRAG|Kształtowniki posiada kilka zakładów produkcyjnych w Niemczech. Kolejne  lokalizacje powstały w Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach i Słowacji. Kraje środkowej i wschodniej Europy są dla  nas  zarówno  dziś  jak  i  w  przyszłości  ważnym  rynkiem  zbytu. 

Zakres działania przedsiębiorstwa uzupełniono o branżę SCHRAG|Usługi  inżynierskie, specjalizującą się w usługach w zakresie lekkich konstrukcji stalowych.

Ostatnio zakres oferty poszerzony został o projektowanie i wytwarzanie fasad metalowych pod  hasłem  SCHRAG│Fasady.  Zakład produkcyjny w Chemnitz  wyspecjalizował  się w  projektowaniu  i  wytwarzaniu  takich  właśnie  fasad.  Polski  Oddział w Konstantynowie Łódzkim prowadzi również produkcję fasad metalowych.

SCHRAG|  Metal  na  dachu  jest  hurtowym sprzedawcą  pokryć  dachowych  oraz  wiodącym specjalistą  w  swoim  zakresie:  blacharstwie  budowlanym,  pokryciach  dachowych, modernizacji budynków oraz budownictwie stalowym.

W naszej wieloletniej tradycji kontynuacja i niezawodność stały się fundamentem skutecznej polityki firmy, która jest pielęgnowana pod kierownictwem wspólnika zarządzającego Thomasa Goswina.